Vilket bolagsform ska jag välja?

Det finns flera olika bolagsformer att välja mellan när man startar ett företag i Sverige, varav de vanligaste är enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. Vilken bolagsform du väljer beror på din affärsidé, företagets storlek och dina egna mål och förväntningar.

Enskild firma är den enklaste och minsta bolagsformen. Den är lämplig för mindre verksamheter med låg omsättning och låga kostnader. Du är personligen ansvarig för alla skulder och förpliktelser i företaget.

Aktiebolag är en mer komplex bolagsform, men är vanligt förekommande bland företag med högre omsättning och fler anställda. Aktiebolaget har egna rättigheter och skyldigheter och ägarna (aktieägarna) är inte personligen ansvariga för bolagets skulder.

Handelsbolag är en bolagsform som är något mellanting mellan enskild firma och aktiebolag. Du är inte personligen ansvarig för skulder och förpliktelser i bolaget men det är lite mer komplex än enskild firma.

Det är viktigt att du gör en noggrann bedömning av dina behov och mål innan du väljer bolagsform för ditt företag. Konsultera gärna en advokat eller rådgivare för att få professionell rådgivning och hjälp med att välja rätt bolagsform för ditt företag.