Faktureringsmetoden eller kontantmetoden?

Faktureringsmetoden är en annan term för bokföringsmetoden, det innebär att du redovisar inkomster och utgifter när de är fakturerade, oavsett när pengarna faktiskt kommer in eller går ut. Detta innebär att du redovisar en inkomst när du fakturerar en kund, och du redovisar en utgift när du mottar en faktura. Denna metod är vanligt förekommande för större företag och företag med högre omsättning eftersom det ger en mer precis bild av företagets ekonomiska situation.

Det är viktigt att notera att det finns regler och lagar som reglerar vilken metod som ska användas, det är därför viktigt att konsultera en rådgivare eller skatteexpert för att säkerställa att du använder rätt metod och följer alla lagar och regler.

Faktureringsmetoden är vanligt förekommande för företag med högre omsättning och det ger en mer precis bild av företagets ekonomiska situation, medan kontantmetoden är lätt att förstå och hantera för mindre företag eller företag med låg omsättning.