ERR_CONNECTION_REFUSED

ERR_CONNECTION_REFUSED betyder att det inte gick att etablera en anslutning till en server.

Detta kan bero på flera olika orsaker, såsom att servern inte är tillgänglig, att din IP-adress inte har behörighet att ansluta eller att det finns ett problem med din nätverksanslutning.

För att lösa detta i en WordPress-miljö kan du kontrollera om servern är online och om din IP-adress har behörighet att ansluta till den, eller felsöka problemet med din nätverksanslutning.

Det kan också finnas andra orsaker beroende på din specifika installation, så det kan vara bra att kontakta din hostingleverantör eller en teknisk expert för hjälp med att lösa problemet.