Varför finns olika momssatser för olika varor och tjänster?

Det finns olika momssatser för olika varor och tjänster för att skapa ett mer rättvist skattesystem. Lägre momssatser på vissa varor och tjänster, som mat och böcker, kan hjälpa till att minska den regressive effekten av skatten, eftersom dessa är varor som oftare konsumeras av personer med lägre inkomster. Högre momssatser på lyxvaror och tjänster kan hjälpa till att öka inkomsterna för staten.

Det kan också finnas olika momssatser för olika varor och tjänster för att främja vissa branscher eller för att uppmuntra till ett hållbart konsumtionsmönster. Lägre momssatser på t.ex mat kan gynna jordbruk och lokal produktion. Lägre momssatser på böcker och tidningar kan främja kulturell utveckling och kunskapsutveckling.

Det är också viktigt att notera att momsreglerna kan skilja sig mellan olika länder och det är inte ovanligt att olika momssatser finns för att anpassa sig till det specifika ekonomiska och politiska landskapet.