Hur kan arbetsförmedlingen hjälpa?

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som har som syfte att hjälpa personer att hitta arbete och hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kandidater för lediga jobb. Arbetsförmedlingen kan hjälpa både arbetssökande och arbetsgivare på olika sätt:

  1. Arbetssökande: Arbetssökande kan få hjälp med att skapa en bra CV och ett personligt brev, lära sig mer om olika arbetsmarknaden och få rådgivning om vilken utbildning eller kompetens som krävs för olika typer av jobb. De kan också få hjälp med att hitta lediga jobb och få stöd under sökandet efter ett arbete.
  2. Arbetsgivare: Arbetsgivare kan få hjälp med att hitta rätt kandidater för lediga jobb genom att skicka in en annons eller jobbprofil till arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa till med rekryteringsprocessen genom att pre-screena kandidater och hjälpa till med intervjuer.
  3. Arbetsförmedlingen kan också erbjuda olika program och stöd för arbetssökande och arbetsgivare, t.ex. aktivitetsstöd, arbetsmarknadsutbildningar, arbetslinjen, företagsstöd, och arbetsmarknadsutbildning för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att kontakta arbetsförmedlingen för att få mer information om vilka tjänster som finns tillgängliga och hur man kan ta del av dem. Arbetsförmedlingen kan vara en viktig resurs för både arbetssökande och arbetsgivare i deras arbete med att hitta rätt jobb eller rätt kandidater.