Vi på Drift Sverige AB (sveamedia.se) vill uppmärksamma våra kunder och samarbetspartners om att det har förekommit bedrägeriförsök där personer utger sig för att representera vårt företag. Dessa bedragare kontaktar kunder via telefon och e-post och försöker lura till sig avtal, affärsuppgifter eller betalningar.

För att skydda dig och dina uppgifter, vänligen observera följande:

  1. Bekräfta alltid avsändaren: Om du mottar ett samtal eller e-post från någon som utger sig för att vara från Drift Sverige AB, be om deras namn och kontakta oss direkt via våra officiella kontaktuppgifter för att verifiera att det verkligen är från oss.
  2. Dela inte känslig information: Vi kommer aldrig att be om känsliga uppgifter såsom lösenord eller bankinformation via telefon eller e-post.
  3. Kontrollera bankgiro och fakturor: Var alltid noga med att kontrollera att bankgironumret på fakturan överensstämmer med våra officiella uppgifter. Om du får en faktura som verkar misstänkt eller om bankgironumret avviker, kontakta oss omedelbart för att verifiera äktheten.
  4. Rapportera misstänkta kontakter: Om du blir kontaktad av någon som du misstänker är en bedragare, vänligen rapportera detta till oss omedelbart så att vi kan vidta åtgärder för att stoppa dem.
  5. Vi ringer inte slumpmässigt: Observera att vi på Drift Sverige AB aldrig ringer upp företagare slumpmässigt för att försöka sälja tjänster som de inte uttryckligen har visat intresse för. Alla våra kontakter sker på begäran eller efter tidigare etablerade relationer.

Vi arbetar aktivt med att stoppa dessa bedrägeriförsök och uppskattar din hjälp i att skydda våra gemensamma intressen. Tack för din förståelse och samarbete.

Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill rapportera ett misstänkt samtal eller e-post:

Med vänliga hälsningar,

Drift Sverige AB (sveamedia.se)