Vilken SNI kod för dropshipping?

SNI-kod (Standard för näringsgrensindelning) är en kod som används för att klassificera olika typer av verksamheter i Sverige. Det finns flera olika koder som kan relatera till dropshipping verksamheter, beroende på vilken typ av produkter du säljer. Här är några exempel:

  • 4791 – Detaljhandel med varor via Internet
  • 4799 – Andra detaljhandelsverksamheter, inte nämnda någon annanstans
  • 4675 – Handel med varor, inte nämnd någon annanstans
  • 4669 – Handel med varor, inte nämnd någon annanstans
  • 4646 – Handel med elektronisk utrustning

Det är viktigt att notera att detta är exempel och det kan finnas fler koder som är relevanta för din verksamhet. Det är också viktigt att konsultera en revisor eller en expert på skatter om du är osäker på vilken SNI-kod du ska använda för din dropshipping-verksamhet.