Vad är det för skillnad på HTTP och HTTPS?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) och HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är båda protokoll för överföring av data över internet, men de har viktiga skillnader.

HTTP används för att skicka data mellan en webbserver och en webbläsare, och det är det protokoll som används för att visa webbsidor i en webbläsare. Det är en oskyddad protokoll, det innebär att all data som skickas mellan en webbläsare och en webbserver kan komma att se av någon som lyckas kapa anslutningen.

HTTPS är en säkrare version av HTTP. Det använder SSL (Secure Sockets Layer) eller TLS (Transport Layer Security) för att kryptera data som skickas mellan en webbläsare och en webbserver. Det betyder att all data som skickas mellan en webbläsare och en webbserver krypteras och inte kan avlyssnas av någon som lyckas kapa anslutningen.

En annan skillnad är att HTTPS använder en så kallad certifikat, det är ett dokument som verifierar att en webbplats är vad den påstår att vara. Webbplatser som använder HTTPS får en ”lock” ikon i webbläsarens adressfält, det är ett tecken på att webbplatsen är säker och certifikatet är giltigt.

Så, i sammanfattning, HTTPS är en säkrare version av HTTP, det använder kryptering för att skydda data som skickas mellan en webbläsare och en webbserver och det använder också ett certifikat för att verifiera webbplatsen. Det rekommenderas att använda HTTPS för alla webbplatser eftersom det ger bättre säkerhet för användare och ökar förtroendet för webbplatsen.