Shopify vs. egen hosting med WordPress

Det finns flera anledningar till varför man inte ska välja Shopify och ha egen hosting med WordPress. Här är några av dem:

  1. Kontroll: När man använder Shopify, har man begränsad kontroll över sin webbplats och dess funktioner jämfört med att ha en egen WordPress-installation med egen hosting.
  2. Begränsningar: Shopify har vissa begränsningar när det gäller tilläggsfunktioner och anpassningar, medan WordPress är ett öppet källkods CMS och har många tillgängliga plugin och teman som ger mer flexibilitet och möjlighet till anpassningar.
  3. Kostnader: Shopify kan bli dyrare i längden jämfört med att ha egen hosting och en WordPress-installation. Shopify har månatliga avgifter och transaktionsavgifter, medan vid egen hosting och WordPress installationen endast kostnaden för hosting och eventuella plugin eller temakostnader.
  4. Säkerhet: Shopify erbjuder en viss säkerhet, men det är vanligtvis svårare att se till att din webbplats är fullt skyddad mot attacker jämfört med att ha egen hosting och en WordPress-installation där du har full kontroll över säkerhetsinställningarna.

Det finns fördelar och nackdelar med både Shopify och egen hosting med WordPress. Det är viktigt att väga in dina specifika krav och behov för att bestämma vilket alternativ som är bäst för dig.