Hur fungerar moms vid dropshipping?

Vid dropshipping i Sverige är det viktigt att vara medveten om momsregler. Enligt svensk lag ska alla företag som säljer varor eller tjänster till konsumenter inom EU registrera sig för moms och betala moms på alla sina försäljningar.

När man gör dropshipping, så är det oftast leverantören som ansvarar för att betala moms på varorna, men det är dropshipping-företaget som ansvarar för att samla in och betala moms på försäljningen till konsumenter. Det innebär att om man har ett företag som gör dropshipping i Sverige, så måste man registrera sig för moms och samla in moms på varorna man säljer till konsumenter, och sedan betala den insamlade momsen till Skatteverket.

Det finns också något som kallas för omvänd skattskyldighet där det är kunden som ansvarar för att betala moms på varan, det gäller om man säljer till en annan företag. Detta är viktigt att ha i åtanke om man har kunder som är företag.

Så i korthet, vid dropshipping i Sverige är det viktigt att vara medveten om momsregler och registrera sig för moms och samla in och betala moms på alla försäljningar till konsumenter. Det är också viktigt att veta om man har kunder som är företag och om det gäller omvänd skattskyldighet.