Hur bokför man dropshipping?

Bokföring av dropshipping kan variera beroende på det specifika företagets verksamhet och rättsliga krav, men här är några allmänna riktlinjer för bokföring av dropshipping:

  1. Inköp: När en order läggs hos en leverantör ska inköpskostnaden för varorna bokföras. Det kan vara i form av en inköpsfaktura eller ett kontoutdrag från leverantören.
  2. Försäljning: När varorna säljs till kunden, bokför en försäljning på det belopp som kunden betalar.
  3. Moms: Moms ska bokföras på inköp och försäljning enligt gällande momsregler.
  4. Lager: Det är viktigt att hålla reda på lagerstatusen för varorna. När varorna tas emot från leverantören ska de läggas till lager och när de säljs ska de tas bort från lager.
  5. Frakt: Fraktkostnaderna ska också bokföras. Dessa kan vara inkluderade i inköpspriset eller en separat kostnad.
  6. Provisionskostnader: Om det finns någon provision till en tredje part som hjälpt till med försäljningen ska det också bokföras.

Det är viktigt att följa gällande lagar och regler kring bokföring och skatter. Det kan vara lämpligt att rådfråga en bokföringsexpert eller en revisor för att säkerställa att man följer alla rättsliga krav.